Kişilik Ve Meslek Yönlendirme Envanteri

16PF – KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri, 11-22 yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. İlk Kariyer Seçimi, Eğitim Hayatına Uyum Sağlama, Kişisel veya Sosyal Alanda Yaşanan Zorluklar veya Gelişim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar gibi kişiliğin önemli rol oynadığı alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır.

16PF – KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri; ergenlere okul, aile veya kişisel sorunlarıyla ilgili olarak verilen danışmanlık hizmetlerinde, ergenlerin kariyer planlarının oluşturulmasında, okul psikologlarının ve rehber danışmanların bireysel eğitim programları oluşturma süreçlerinde kullanılabilmektedir.  16PF – KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri Raporu iki alt rapordan oluşmaktadır. Bunlar, “Kişilik ve Meslek Yönlendirme Raporu” ile “Psikolojik Rapor”dur. Her bir rapor içeriğinde de bireye ve profesyonele yönelik bölümler yer almaktadır.

Raporlarda Yer Alan Bölümler

Kişilik Özellikleri

Bu bölümde, ergenin kişilik tarzı hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte ve bu sayede uzman kişi, ergenin özelliklerini göz önünde bulundurarak hangi yaklaşımı kullanması gerektiğine karar verebilmektedir. Bu bölümde yer alan faktörler:

•  16 Temel Kişilik Özelliği: Sıcakkanlılık, Problem Çözme, Strese Tolerans, Baskınlık, Canlılık, Kurallara Bağlılık, Sosyal Girişkenlik, Duyarlılık, İhtiyatlılık, Soyuta Odaklılık, Ketumluk, Kendini Sorgulama, Değişimlere Açıklık, Kendine Yeterlilik, Mükemmeliyetçilik ve Gerginlik
•  5 Genel Kişilik Eğilimi: Dışadönüklük, Endişe Düzeyi, Gerçekçilik, Bağımsızlık ve Oto-Kontrol

Problem Çözme

Bu bölümde, ergenin genel muhakeme yeteneği ölçülmektedir.

Mesleki Etkinlik Tercihleri

Bu bölüm, özellikle kariyer yönlendirme/seçimi konusunda yardımcı olmaktadır. Ergenin mesleki etkinlik tercih sıralaması, 0 ile 5 arasında değişen puanlara göre belirlenmektedir. Mesleki Tercih Alanları; Araştırmacı, Sanatçı, Sosyal, Girişimci, Gerçekçi ve Geleneksel alanlarından oluşmaktadır.

Yaşanan Zorluklar

Bu bölüm, diğer üç bölümden farklı olarak isteğe bağlı bir şekilde uygulanmaktadır. Ergenin, problem yaşayabileceği alanlarla ilgili bilgi vermektedir. Raporun bu kısmına gelindiğinde, envanteri uygulayan kişi bireye devam etmesini söylemediği sürece, bireyin o noktada durması gerektiğini açıklayan bir yönerge sayfası bulunmaktadır. Bu kısmı dahil edip etmeme kararı, envanteri uygulayan kişiye bağlıdır. Fakat 16PF Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinin Psikolojik Raporu isteniyorsa, bu kısmın envantere dahil edilmesi zorunludur.

Yaşanan Zorluklar kısmında kullanılan ölçekler şu şekildedir

•  Rahatsızlık Veren Yönler: Cesaretin kırılması, Endişe, Olumsuz Beden İmgesi
•  Problem Çıkarma Eğilimi: Öfke ve Saldırganlık, Otorite ile Sorunlar, Alkol ve Madde
•  Zorlukların Yaşandığı Ortamlar: Ev ve Okul
•  Başa Çıkma

Bu üç bölümden alınan puanlar dışında, raporda Öngörülen Başarı/Not Ortalaması Aralığı da yer almaktadır. Bu başarı puanı, başarıyı etkileyen kültürel faktörleri tespit ederek Türk Kültürü için özel olarak hesaplanmaktadır. Ortalama Başarı/Not Ortalaması Aralığı, birey öğrenci ise okuldaki genel başarı durumuna karşılık gelmektedir.

Raporda, gencin envanteri uygularken kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıp çalışmadığı (Farklı Görünme Eğilimi), hangi soruları yanıtlayamadığı ya da yanıtlamaktan kaçındığı (Eksik Cevaplar) gibi konular gün ışığına çıkarken gencin hangi konularda kendini çok da iyi tanıyamadığı ya da kararsız kaldığı da (Merkezi Cevaplar – işaretlenen “b” yani “?” şıklarının toplam sayısı) ölçülmektedir.

Envanter, 205 maddeden (135 normal kişilik ile ilgili madde, 12 yetenekle ilgili madde, 15 mesleki etkinlikle ilgili madde ve 43 yaşanan zorluklar ile ilgili madde) oluşan bir form şeklindedir. 205 maddenin hepsi aynı kitapçık içerisinde yer almakta ancak, “Yaşanan Zorluklar” kısmı, envanterin geri kalan kısmından belirgin bir şekilde ayrılmaktadır.

16PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanterinden
Elde Edilen Raporlar:

 

Kişilik ve Meslek Yönlendirme Raporu

Bu rapor, envanterin ilk üç bölümünden elde edilmektedir ve bu raporun oluşturulması için “Yaşanan Zorluklar” kısmının uygulanması şart değildir. Raporun ilk kısmı bireye (11-22 yaş arası genç ve ergenler) yöneliktir ve kişiliğiyle ilgili geribildirim sağlamaktadır. Bireyler, ayrıca mesleki etkinliklerle ilgili yaptıkları tercihlerin sıralamasını, kendine uygun ilk iki mesleki etkinliğiyle ilgili açıklamaları ve bu konuyla ilgili verilen örnek meslekleri raporda bulabilmektedir. “Kişisel Notlar” sayfasında ise bireyin “Genel Kişilik Eğilimleri”  ve “Temel Kişilik Özellikleri Faktör Puanları” göz önünde bulundurularak çeşitli öneriler ve yorumlar verilmektedir. Raporun uzmanlara (rehber ve psikolojik danışman gibi) yönelik olan ikinci kısmında; Farklı Görünme Eğilimi, Eksik Cevaplar ve Merkezi Cevaplar için alınan puanlar, 5 Genel Kişilik Eğilimi ve 16 Temel Kişilik Özelliği puanları ve grafikleri, Öngörülen Ortalama Başarı Puanı ve altı mesleki etkinlik alanıyla ilgili puanlar yer almaktadır.

Raporun Kullanım Alanı: Kişilik ve Kariyer Yönlendirme Raporu, okul veya dershanelerde görev yapan Rehber ve Psikolojik Danışmanlara veya bu konuda görev yapan öğretmenlere faydalı olabileceği gibi, öğrenciler için meslek seçimi yönlendirmesi gibi akademik stratejilerin planlanması sırasında da kullanılmaktadır.

Psikolojik Rapor

Bu raporun oluşturulabilmesi için bireyin envanterde yer alan dört kısmı da tamamlaması gerekmektedir. Psikolojik Rapor, Kişilik ve Meslek Yönlendirme Raporunun verdiği bilgilerin aynısını vermekle birlikte, Terapistler ve psikoloji konusunda çalışan diğer Uzman ya da Profesyoneller için olan kısımda, “Yaşanan Zorluklar” ile ilgili bilgileri de içermektedir. Soru kitapçığında, “Yaşanan Zorluklar” kısmının içeriğinde kişiyi rahatsız edebilecek maddeler bulunsa da, bu kısımdaki alanlarla ilgili bir sorun olduğu düşünüldüğünde Psikolojik Raporun kullanılması önerilmektedir.

Raporun Kullanım Alanı

Psikolojik Rapor içeriği gereğince, ergenin yaşadığı ancak çevresindeki kişilerce fark edilemeyen (ya da fark edilen) sosyal ve duygusal sorunların teşhis edilmesi imkanını sunmaktadır. Bu rapor, ergenin yaşadığı sorunlar/sıkıntılar büyüyüp hem kendisine hem de çevresine zarar verecek boyutlara ulaşmadan müdahale edebilmeyi sağlamaktadır. ve ergene yaşadığı sorunlarla veya sıkıntılarla ilgili olarak yardımcı olabilmeyi hedeflemektedir. Psikolojik Rapor, aynı zamanda psikoloji alanında çalışan profesyonellere, ergenle olan ilişkileri sırasında da yol göstermektedir. Bu profesyonellerin çeşitli sorunlar yaşayan ergeni daha kolay tanımasını ve hangi yardım metodunun envanteri uygulayan ergen için en uygun olacağını vakit kaybetmeden anlamasını sağlamaktadır.

Fikrinizi Söyleyin

MUTLU VE UZUN ÖMÜRLÜ EVLİLİK İÇİN 8 İPUCU..!

Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Ayşin Akdağ, Mutlu ve uzun ömürlü evliliğin 8 ipucunu açıkladı: “Ülkeleri …

DİKKAT EKSİKLİĞİNE SON

Bartın’da 22 yıldır faaliyet gösteren Değişim Akademi ve Danışmanlık Hizmetleri adı altında ilimizde hizmet …